Professionell textförfattning har avgörande betydelse…